O firmě | Produkty | Servis | Poradenství | Kontakt
   PRŮMYSLOVÉ
   • Hebro Chemie

   AUTOMOTIVE
   • připravujeme


Ochrané prostředky proti korozi

A-Aerosol, L-Baleno volně, SDB-Bezpečnostní list, TI-Technické informace

NEMÍSITELNÉ S VODOUBALENÍDOWNLOAD
ALTISDB
 Resost SGL 1Pro krátko až střednědobou ochranu při vnitřním uskladnění, mezioperační konzervace, dobré vzlínání, odpuzuje vodu-x
 Resost DWI 5Pro střednědobou ochranu při vnitřním uskladnění, středně viskózní, tvoří hnědý olejovitý ochranný film, zvláště dobré vodoodpudivé vlastnosti-x
 Resost 2Pro střednědobou ochranu při vnitřním uskladnění, nízká viskózita, tvoří hnědý voskovitý film, snadno odstranitelnýxx
 Resost 7-3Pro střední až dlouhodobou ochranu při vntřním i venkovním uskladnění, nízká viskózita, tvoří bílý voskovitý ochranný filmxx
 Resost 70Pro zejména dlouhodobou ochranu při vntřním i venkovním uskladnění, vysokoviskózní, tvoří hnědý tvrdý voskovitý filmxx


MÍSITELNÉ S VODOUBALENÍDOWNLOAD
ALTISDB
 Resost 95-103Protikorozní ochranný prostředek bez minerálních olejů pro všechna vodnatá média; určen pro barevné kovy-x
 Resost 84-133Protikorozní ochranný prostředek bez minerálních olejů pro všechna vodnatá média-x
 

Prostředky na ochranu proti korozi
V mnoha oblastech obrábění a zpracování kovů musí být produkty chráněny proti korozi. Na ochranu jsou přitom kladeny nejrůznější požadavky. Může jít o krátkodobou ochranu během obrábění, zabránění vzniku koroze při dočasném uskladnění stejně jako o ochranu dílů při dlouhém transportu.
Ochrana proti korozi je dále velmi důležitá ve vodních systémech, kde především může při nedostatečné ochraně dojít ke kompletnímu zničení nástrojů a vedení.
Jako koroze je všeobecně chápána neúmyslná a nežádoucí změna materiálu, přičemž postiženými materiály zpravidla bývají kovy. Mechanismus koroze vychází z elektromechanické reakce. Tato reakce je urychlována a zesilována solemi obsaženými ve vodě. Vlhkost proto ke vzniku koroze velkou měrou přispívá.
Aby bylo možné ohrožené oblasti proti korozi účinně chránit, jsou produkty hebro vyrobeny na základě dvou hlavních účinných mechanismů. Proto můžeme nabídnout optimální produkt pro příslušné použití. Ve vodních systémech jako jsou chladicí okruhy, řezné emulze nebo zkušební nádrže působí použité produkty jako překážka při tvorbě koroze použitých materiálů. Tato inhibice je díky vysoké kvalitě našich produktů účinná již při použití malých množství ochranných produktů. Na holých materiálech vystavených okolí se vytvoří ochranná vrstva z organických účinných látek. Nanášení se provádí nátěrem, nástřikem, ponorem nebo pomocí praktických aerosolových dóz. Pečlivě zkomponované produkty na bázi oleje či parafínu tak vytvářejí vodoodpudivou vrstvu, která společně s dalšími obsaženými aditivy garantuje vynikající ochranu před agresivním okolním vzduchem. Naše prostředky na ochranu proti korozi tak garantují požadovaný ochranný efekt a usnadňují výrobu.

Pro účinnou ochranu je velmi důležitá pečlivá příprava povrchu. Pouze tak lze zaručit vytvoření husté a přilnavé vrstvy bez nežádoucích pórů. Z tohoto důvodu je velmi důležitá předchozí úprava povrchu. Také zde nabízí naše společnost navzájem optimalizované produkty pro průmyslové odmašťování, údržbu, péči nebo čištění. Pomocí těchto prostředků pak lze nanesenou ochrannou vrstvu také lehce odstranit.

Servis
V oblasti ochrany proti korozi nabízí naše firma vedle svých produktů a příslušenství také rozsáhlý servis. Garantujeme tak optimální řešení problému přizpůsoben požadavkům zákazníka i v případě obtížných aplikací.

V rámci servisu nabízíme:
Podpora přímo u zákazníka prostřednictvím našich odborně vyškolených pracovníků
Zaučení a vyškolení obslužného personálu u zákazníka
Podpora prostřednictvím vhodné aplikační techniky v případě technických problémů
Neustálý další vývoj prostřednictvím vlastního výzkumu
Rozsáhlé rozbory ve vlastní servisní laboratoři
Prostřednictvím rozborů v naší laboratoři garantujeme výběr optimálního produktu pro příslušné použití.
K laboratorním zkouškám patří zejména
rozsáhlé rozbory cirkulační vody se stanovením koncentrace, hodnoty pH, obsahu solí a stávajících prostředků na ochranu proti korozi podle příslušných předpisů
stanovení optimálního prostředku pro danou aplikaci na základě vzorku vody
vystavení laboratorní zprávy o stavu vody a s doporučením vhodného produktu
provedení klimatického testu v klimatické komoře se zkušebními plechy podle DIN 50017 a 50980.