O firmě | Produkty | Servis | Poradenství | Kontakt
   PRŮMYSLOVÉ
   • Hebro Chemie

   AUTOMOTIVE
   • připravujeme


Rozpouštědla a odmašťovací prostředky

++ = hlavní použití, + = vhodné, 0 = podmíněně vhodné, - = nevhodné
WGA: 0 = neškodí, 1 = mírně nebezpečné, 2 = nebezpečné, 3 = velmi nebezpečné

  ROZPOUŠTĚDLA A ODMAŠŤOVADLA ŘEDITELNÁ VODOU          
HEBROLAN   79-124 79-126 96-125 SRA 100 SRN 200K SRN 600H T 93-119 TN TUA 400P TUN 500H
 APLIKACE / POUŽITÍ
 Aplikační koncentrace (%) 1-3 1-5 1-3 1-5 1-3 0,5-3 1-5 1-5 2-10 2-8
 Pracovní teplota (C) 40-85 40-85 40-85 40-70 40-70 40-70 Do 70 Do 70 Do 95 Do 70
 VHODNÉ PRO
 Ocel ++ ++ + ++ ++ + ++ + ++ +
 Litina + + + + ++ 0 ++ + + 0
 Ušlechtilá ocel ++ ++ + ++ + + ++ + + +
 Hliník + - ++ - + + - ++ - +
 Zinek, poz.plech + - ++ - + + - ++ - +
 Mosaz + - + - + ++ - ++ - ++
 Měď + 0 + - + ++ 0 ++ - ++
 Plast ++ + + + + + + + 0 +
 KYSELOST
 velmi kyselá

 slabě kyselá

 neutrální ++
+
+
 slabě zásaditý

+
+
 silně zásaditý
+
+

+
+
 STUPEŇ OHROŽENÍ VODY WGA
  1 1 1 1 1 2 2 2 1 2
 POUŽITELNOST PRO
 Praní ponorem/ultrazvukem

+ + + +
 Praní malých dílů

 Ruční praní
+ + + + +
 Pračka s vodními tryskami + + + + + + Vysokotlaké praní + + + + + + Oleje + + + + +
+ + +
 Silně mastné pryskyřice
+ + +

+
+
Obráběcí emulze +


+ +
+
+
 Okuje, koroze+
 Všeobec.znečištění, prach +


+ +
+
+
 DOWNLOAD
 Bezpečnostní listy
 Technické informaceROZPOUŠTĚDLA FOSFÁTOVACÍ ODMAŠŤOVADLA
  Hebrosol A Hebrosol 5 Hebrosol 15 Hebrosol 75 Noloron H200 Norolon II Norolon S300D
 APLIKACE / POUŽITÍ


 Aplikační koncentrace (%)


 Pracovní teplota (C)


 VHODNÉ PRO


 Ocel


 Litina


 Ušlechtilá ocel


 Hliník


 Zinek, poz.plech


 Mosaz


 Měď


 Plast


 KYSELOST


 velmi kyselá


 slabě kyselá


 neutrální


 slabě zásaditý


 silně zásaditý


 STUPEŇ OHROŽENÍ VODY WGA

 


 POUŽITELNOST PRO


 Praní ponorem / ultrazvukem


 Praní malých dílů


 Ruční praní


 Pračka s vodními tryskami


 Vysokotlaké praní


 Oleje


 Silně mastné pryskyřice


 Obráběcí emulze


 Okuje, koroze


 Všeobec.znečištění, prach


 DOWNLOAD


 Bezpečnostní listy
 Technické informace
 

Rozpouštědla a odmašťovací prostředky
V průběhu výroby prochází zpracovávané obrobky mnoha obráběcími cykly, při nichž dochází ke znečištění materiálu otěrem nebo pomocnými látkami, jejichž použití je při obrábění nezbytné. Tyto nečistoty, které jsou při následující pracovní operaci nebo při expedici hotových produktů velmi nežádoucí, musí být odstraněny. Při odmašťování, příp. čištění rozlišujeme mimo jiné mezi
- čištění dílů v mechanické výrobě (dílčí a konečné čištění při třískovém obrábění, tváření, svařování atd.),
- čištění před povrchovou úpravou (před lakováním, barvením, opatřováním ochrannou vrstvou)
- čištění před tepelnou úpravou.

Pro splnění těchto různých čisticích úkolů nabízí naše společnost celou řadu produktů optimalizovaných pro příslušné čisticí úkoly.
Požadavkem na tyto produkty je odstranění nežádoucích nečistot nejrůznějšího původu a složení z povrchu při nízkých časových, energetických a technických nákladech. Speciální působení produktových řad naší firmy je založeno na kombinaci fyzikálních a chemických účinných mechanismů. Čistidla se v zásadě dělí do dvou skupin:
- vodou ředitelná čistidla: použití dodaného koncentrátu po jeho zředění vodou
- organická rozpouštědla: dodání ve formě koncentrátu připraveného k okamžitému použití

Naše čistidla na bázi organických rozpouštědel řady hebrosol jsou vyrobena z vysoce čistých materiálů a působí jako rozpouštěče nečistoty (např. tuku a oleje). Používají se nejčastěji ručně, nástřikem z aerosolových dóz nebo v čističích malých součástek.

Takto ošetřené obrobky beze zbytku oschnou bez nutnosti dalšího čištění a vyznačující se vysokou životností. Dodávky ve stavu připraveném k okamžitému použití a jeho univerzálnost dokreslují ekonomické výhody našich produktů. Absence freonů je u našich produktů samozřejmostí.
Výběr vhodného vodou ředitelného čistidla z řady hebrolan se provádí v závislosti na metodě nanášení (např. postřiková či ponorná zařízení, ruční použití), podle vhodnosti pro určitý materiál (ocel, hliník, plast, mosaz atd.) nebo podle hodnoty pH použitého roztoku (kyselý, neutrální, alkalický). Pečlivě zvolené, vysoce účinné materiály přitom zaručují čištění optimální pro daný případ ve spojení s velmi hospodárnou koncentrací. Z čištěné plochy jsou přitom účinně odstraňovány nečistoty jako oleje, maziva, řezné kapaliny, ale také okuje, rez či prach, které jsou následně účinně zachyceny, aby nedocházelo ke zpětnému znečištění.
Po ukončení čisticího procesu je nečistota snadno uvolněna, oleje a maziva deemulgovány. Pomocí cílených technických opatření, jimiž jsou uvolněné nečistoty odstraněny z čisticí lázně, lze dosáhnout dlouhé životnosti lázně, která je díky nízkým koncentracím použitých čističů nastavena na velmi hospodárný provoz.
V závislosti na požadovaném výsledku existuje možnost zvolit čistidlo tak, aby např. ocelové součástky byly opatřeny dočasnou ochranou proti korozi nebo aby bylo dosaženo rychlého odtečení mycí či oplachovací lázně.
Je-li vedle vyčištění obrobku žádoucí také fosfátování, jsou k dispozici produkty řady Noloron. Nanášení vrstvy fosfátu způsobí zlepšení přilnavosti laku a anitkorozivní ochrany. V závislosti na používané technice zařízení a vedení procesu jsou k dispozici vhodné produkty pro každé použití.

Servis
Na poli odmašťování nabízí naše firma vedle svých produktů také rozsáhlý servis. Garantujeme tak optimální řešení problému i v případě obtížných aplikací. Vedle vynikajících čisticích schopností je tak dosahováno i dlouhé životnosti lázně, což nejenže šetří náklady, nýbrž přináší řadu výhod i vzhledem k ochraně životního prostředí.

V rámci servisu nabízíme:
Podpora přímo u zákazníka prostřednictvím našich odborně vyškolených pracovníků
Zaučení a vyškolení obslužného personálu u zákazníka
Podpora prostřednictvím vhodné aplikační techniky v případě technických problémů
Neustálý další vývoj prostřednictvím vlastního výzkumu
Rozsáhlé rozbory lázně ve vlastní servisní laboratoři
Rozsáhlé rozbory lázně ve vlastní servisní laboratoři zaručují výběr optimálního produktu pro danou úlohu a stávající techniku zařízení. Dále je prováděn dozor nad provozovanými čisticími zařízeními.

K laboratorním rozborům patří zejména:
- Rozsáhlé rozbory stávající čisticí nebo fosfátovací lázně se stanovením koncentrace, hodnoty pH, vodivosti a zatížení nečistotami,
- Zjištění optimálního produktu na základě pokusů se vzorky,
- Vystavení laboratorní zprávy o stavu čisticí lázně a doporučením vhodného produktu
- V případě potřeby a po dohodě provedení ochrany proti korozi na vzorcích, které mají být ošetřeny fosfátovacími produkty.