O firmě | Produkty | Servis | Poradenství | Kontakt
   PRŮMYSLOVÉ
   • Hebro Chemie

   AUTOMOTIVE
   • připravujeme


Čistící prostředky na vodní bázi

A-Aerosol, L-Baleno volně, SDB-Bezpečnostní list, TI-Technické informace

ČISTIDLABALENÍDOWNLOAD
ALTISDB
 AllpanolPředčištění nákladních automobilů, stavebních strojů a nástrojů od pevně ulpívající špíny-x
 Buro 2000Ekologický čistič, připravený k okamžitému použití pro kancelářské použití (psací stoly, skříně, skleněné plochy, obrazovky, zrcadla-x
 DeleconSpeciální produkt k rozpouštění tuku a zbytků spáleného tuku, vysoce účinný, snadno použitelný-x
 HB 200Ekolog.a bezpečný čistící prostředek na úporná znečištění, jako tuky, oleje, nikotin-x


ČISTIDLABALENÍDOWNLOAD
ALTISDB
 Extoll...--
 Oko-Paint-Ex...--
 Pen Ex Ultra...--


 

Čištění a péče
K problémům s čištěním dochází v celé řadě průmyslových oblastí. Přitom je vždy důležité účinně odstranit nečistotu a uvést zařízení do stavu co možná nejvíce podobnému tomu původnímu. Úkoly, které se přitom nabízejí, jsou rozmanité a sahají od běžného čištění v rámci průmyslového provozu přes odstraňování graffiti nápisů až po péči o pokožku.
prakticky pro všechny běžné čisticí práce nabízí naše společnost vysoce účinné speciální produkty, jejichž použití může účinně snížit provozní náklady a zvýšit bezpečnost práce.
V oblasti vodou ředitelných čističů jsou k dispozici vhodné produkty téměř po všechny povrchy a případy použití. Tyto speciální produkty optimalizované pro příslušnou aplikaci působí díky pečlivě vybraným surovinám komplexně při řešení aktuální nutnosti čištění.
Vysoce koncentrované produkty se v místě použití ředí vodou, takže optimálního čisticího účinku je dosahováno již při malém použitém množství. Při tomto hospodárném řešení je navíc maximálně zohledněna ochrana životního prostředí a bezpečnost práce. Pro čištění v oblasti potravinářského průmyslu jsou k dispozici např. čisticí prostředky schválené podle příslušných předpisů.

Pro odstraňování nežádoucích graffiti nápisů a podobných „mazanic“ nabízí naše společnost další speciální produkty. Podle požadovaného zpracování a místních daností se nanášení provádí například pomocí praktických aerosolových nádobek, ve volné, kapalné formě nebo jako pastózní gelový produkt pro dlouhodobé působení.
Pro speciální čisticí úkoly v textilním průmyslu, při čištění sklad a péči o lakované plochy, např. nábytku, nebo k čištění pomocí čisticí pěny jsou rovněž k dispozici nejrůznější produkty.
Oblasti péče o pokožku často nebývá věnována dostatečná pozornost. K nejčastějším onemocněním na výrobním pracovišti přitom patří kožní onemocnění. Vedle zdravotních problémů to může mít pro postiženého za následek až nutnost opustit dané pracovní místo. Zvláštní nebezpečí pro pokožku přestavuje práce ve vlhkém prostředí, manipulace s rozpouštědly a řeznými kapalinami, se silně abrazivním čisticími prostředky a používání agresivních čističů. Pro účinnou ochranu pracovníků při takovýchto pracích nabízí naše společnost optimalizovaný systém péče o pokožku. Jedná se o prostředky na ochranu, čištění a následné ošetření pokožky, nabízené v sadě pod názvem hebroderm Set 2000. Při správném používání těchto produktů budete mít při nízkých nákladech zajištěnu ochranu pokožky před zahájením práce (Derma-Care), čištění během provádění pracovních operací (Derma-Sil) a ošetření pokožky a její regeneraci po dokončení práce (Derma-Lind).

Všechny tyto produkty série hebroderm odpovídají aktuální legislativním předpisům. Neobsahují alergenní látky jako jsou silikony či konzervační prostředky. Tento program ochrany pokožky je k dispozici pro všechny oblasti a nabízí zaměstnancům i zaměstnavatelům celou řadu výhod:
- nízké náklady na skladování díly omezení na tři univerzální produkty
- žádné riziko záměny za nejrůznější ochranné preparáty
- snížení kožních onemocnění v podniku
- malá spotřeba produktů díky jejich vysoké účinnosti
- universální použití díky nejrůznějším formám dodání, kompatibilním s již používanými systémy dávkování

Servis
V oblasti čištění a péče nabízí naše firma vedle svých produktů a příslušenství také rozsáhlý servis. Garantujeme tak optimální řešení problému přizpůsoben požadavkům zákazníka i v případě obtížných aplikací.

V rámci servisu nabízíme:
Podpora přímo u zákazníka prostřednictvím našich odborně vyškolených pracovníků
Zaučení a vyškolení obslužného personálu u zákazníka
Podpora prostřednictvím vhodné aplikační techniky v případě technických problémů
Neustálý další vývoj prostřednictvím vlastního výzkumu
Rozsáhlé rozbory ve vlastní servisní laboratoři
Prostřednictvím rozborů v naší laboratoři a kompetentního poradenství garantujeme výběr optimálního produktu, přičemž stanovení optimálního produktu se provádí také na základě pokusů se vzorky.