O firmě | Produkty | Servis | Poradenství | Kontakt
   PRŮMYSLOVÉ
   • Hebro Chemie

   AUTOMOTIVE
   • připravujeme


Koagulační činidla

FLOT-Flotace, SED-Sedimentace, WL-Lak na vodní bázi, LL-Lak na bázi rozpouštědel, SDB-Bezpečnostní list, TI-Technické informace

KOAGULAČNÍ ČINIDLAFLOTSEDWLLLDÁVKOVÁNÍDOWNLOAD
WL%LL%TISDB
 Prenol 440universální koagulační činidlo na bentonit.bázi,snadné dávkování; na vodní roztoky i rozpouštědla; necitlivý vůči tvrdosti vodyx-xx15-404-8
 Prenol 440/80koagulační a vločkovací činidlo pro vodné roztoky laků; směs solí, polymeru a odpěňovačex-x-5-40-
 Prenol FL1000snadno dávkovatelné činidlo na hectoritovém základě, speciálně pro bezbarvé laky, účinný zejména v kyselém prostředí a při vysokém znečištění oběhové vody rozpouštědlyx-xx15-402-8
 Prenol FL1080činidlo zejména pro špatně koagulující laky (např.s vysokou hustotou), na bázi hectoritu, dobré protilepivé vlastnosti, zvláště účinnýx-xx15-402-6
 Prenol FL1320koagulační činidlo se zesíleným účinkem pro špatně koagulující laky, na hectoritovém základě, obsahuje vysoce účinné látky, pro silně lepivé lakyx--x-2-6
 Prenol FL1625speciální výrobek pro koagulaci čirých laků, laků na bázi polyesterové pryskyřice a laků vytvrzovaných kyselinami a pro laky ředitelné vodou, zvláště hydrosoft laky------
 Prenol FL1780VPspeciální produkt ke koagulaci laků na bázi nenasycených polyesterových pryskyřic (UPE)------
 Prenol SE4000vysoce účinné hlinité koagulační činidlo pro malá a střední zařízení.-xxx10-255-15


FLOKUJÍCÍ ČINIDLAFLOTSEDWLLLDÁVKOVÁNÍDOWNLOAD
WL%LL%TISDB
 Prenol WF1201díky speciálním obsaženým látkám působí přímo na potlačení pěnění, je proto zvláště vhodný pro pěnivé vodní laky------
 Prenol FL115...------
 Prenol C3900...------


BIOCIDYFLOTSEDWLLLDÁVKOVÁNÍDOWNLOAD
WL%LL%TISDB
 Biocid 79-106...------
 Biocid 97-152...------


OSTATNÍ PROSTŘEDKYFLOTSEDWLLLDÁVKOVÁNÍDOWNLOAD
WL%LL%TISDB
 Prenol Neutralis....------
 Prenol Aktivator...------
 

Koagulace
Prakticky ve všech průmyslových oblastech, v nichž se z kvantitativních důvodů provádí mokré lakování (např. v dřevozpracujícím, kovozpracujícím průmyslu, průmyslu umělých hmot) tvoří moderní koagulační prostředky stále ještě podstatnou součást celé řady výrobních procesů. Při lakování kusů se nutně stane, že část laku stanovený cíl mine. Tento přestřik je ve skrápěcích kabinách vymýván ze vzduchu cirkulující vodou. Přitom je nutné zajistit, aby byly lepivé částečky laku přetransformovány do nelepivé formy, aby nedocházelo k poruchám lakovacího zařízení a tím k narušení výrobního procesu. Z tohoto důvodu je do cirkulační vody přidáván vhodný koagulační prostředek umožňující v závislosti na složení nebo typu laku oddělení lakových částic z vody pomocí nejrůznějších reakčních mechanismů. Tyto jednotlivé částice laku pak musí být z cirkulační vody odstraněny, aby do ní mohl být absorbován nový lak.
Použití produktu předpokládá, že vzniklý koagulát před odstraněním ze zařízení buď klesne (sedimentuje) nebo naopak plave (flotuje). Koagulační prostředky naší společnosti způsobují přeměnu lepkavých částic laku v nelepivou formu, která zaručuje nepřetržitý provoz bez nežádoucích výpadků. V případě sedimentačních kabin je zanesení zařízení zabráněno pomocí dávkování příslušných produktů, při následném vzniku velmi jemných, dobře odstranitelných vloček. Tento proces velmi usnadňuje čištění celého zařízení. Takto vzniklý koagulát se usazuje v příslušných klidových zónách a bývá pak většinou v rámci výměny vody odstraněn čerpadlem a zlikvidován. Naproti tomu u flotačních zařízení je koagulát odebírán průběžně, přičemž speciální složení našich produktů zaručuje vysoký stupeň odlučování. To opět zaručuje extrémně dlouhou životnost kabiny, nízké zatížení cirkulační vody a nízkou náchylnost vůči mikroorganismům, protože díky nízkému stupni zbytkového znečištění téměř neexistují místa, která by mohla být bakteriemi napadena.

Podle typu laku a používané techniky zařízení může být nutné použití vločkovače kvůli lepší tvorbě vloček nebo konzistenci kalu. Také zde nabízí naše firma odpovídající výběr produktů. Ty z zpravidla bývají vyrobeny na bázi polymerů a způsobují zesílené shlukování přítomných lakových částic. U vodních laků většinou bývá použití vločkovače nezbytné, protože vodní lak nejprve je rozštěpen na jemné částice a pomocí vločkovače pak přetvořen do odstranitelné formy. Naše firma nabízí samozřejmě také optimálně přizpůsobené prostředky na odstranění pěny, které většinou bývají zejména u vodních laků nezbytné, a vysoce účinné biocidy na ochranu proti vznikajícím mikroorganismům.

Servis
Vedle produktů a pomocného artiklu nabízí naše společnost pro zaručení optimální životnosti vody rozsáhlý servis týkající se celé oblasti koagulace. Jedná se především o dále uvedené, úsporné a ekologické servisní služby:
Podpora přímo u zákazníka prostřednictvím našich odborně vyškolených pracovníků
Zaučení a vyškolení obslužného personálu u zákazníka
Podpora prostřednictví vhodné aplikační techniky v případě technických problémů
Neustálý další vývoj prostřednictvím vlastního výzkumu
Rozsáhlé analýzy ve vlastní servisní laboratoři
Podpora při modifikaci nerentabilních zařízení
Pomocí analýz ve vlastní servisní laboratoři garantujeme použití optimálního koagulačního prostředku právě pro Vaše zařízení a lak.

K tomu patří především
rozsáhlé analýzy kabinové vody se zjištěním pH hodnoty, zatížení bakteriemi a pevnými částicemi,
rozbor použitých laků,
vystavení laboratorní zprávy o stavu kabinové vody s doporučením produktu pro koagulaci použitých laků a
v případě potřeby volbu vhodného odpěňovače