O firmě | Produkty | Servis | Poradenství | Kontakt
   PRŮMYSLOVÉ
   • Hebro Chemie

   AUTOMOTIVE
   • připravujeme


Produkty pro chladící systémy

A-Aerosol, L-Baleno volně, SDB-Bezpečnostní list, TI-Technické informace

PRODUKTY PRO CHLADÍCÍ SYSTÉMYBALENÍDOWNLOAD
ALTISDB
 ......--
 ......--
 

Úprava chladicí vody
Při mnoha výrobních procesech se uvolňuje velké množství tepla. Typická místa vzniku představují nástroje, formy v průmyslu umělých hmot, pece při zpracování kovů, transformátory a tepelné výměníky v chemickém průmyslu. Toto teplo musí být odvedeno, aby nedošlo k poruše průběhu výroby. Kvůli snadné dostupnosti a nízkým pořizovacím nákladům je často používaným médiem voda. Takto zahřátá voda většinou cirkuluje v příslušném systému, kde je po určité době v otevřené chladicí věži nebo uzavřeném chladicím agregátu znovu ochlazena a dovedena do požadovaného místa chlazení. Uzavřený chladicí systém přitom vyžaduje plynulé doplňování vody, jejíž část se při použití přirozeně odpaří. V uzavřeném systému je doplňování nutné pouze v případě únikových míst. Voda používaná k chlazení však může způsobovat korozi materiálů, s nimiž přichází do styku. Částice obsažené ve vodě jako například vápno se mohou usazovat. Přítomné bakterie pak způsobují celou řadu problémů.

Koroze je elektrochemická reakce zesilovaná solemi a chloridy rozpuštěnými ve vodě, produkty látkové výměny mikroorganismů a nízkou hodnotou pH. Koroze způsobuje rozrušování kovů, takže nepříjemnosti mohou sahat od provozních poruch způsobených tvorbou rzi až po defektní vedení.
Usazeniny a sraženiny mají za následek horší převod tepla, způsobují ucpání chladicích kanálů a snižují průtok vody, což má za následek nedostatečné chlazení a následné výrobní poruchy.
Bakterie a plísně snižují svými produkty látkové výměny hodnotu pH a rovněž způsobují korozi. produkují „kal“, který ucpává chladicí kanály. Plísně mohou způsobovat rozklad materiálů v chladicích věžích.
Z výše uvedených tří oblastí problémů je zřejmé, že úprava vody je naprosto nutná. Naše firma zde podporuje provozovatele chladicích zařízení osvědčenou řadou produktů garantujících bezvadný provoz. K dispozici tak jsou stabilizátory tvrdosti na ochranu proti usazeninám, či prostředky na ochranu proti korozi zabraňující tvorbě rzi pro nejrůznější chladicí technologie. Sortiment pak doplňují produkty na ochranu proti mikroorganismům.

Pro chladicí systémy silně zatížené usazeninami podporuje naše společnost uživatele při čištění a odvápňování kvalitními produkty. V této oblasti nabízíme kompletní balíček od odvápňování až po nové náplně.

Servis
V oblasti úpravy chladicí vody nabízí naše firma vedle svých produktů a příslušenství také rozsáhlý servis. Garantujeme tak optimální řešení problému přizpůsoben požadavkům zákazníka i v případě obtížných aplikací. Díky použití vysoce koncentrovaných produktů mohou být zařízení provozována i při vysokém zatížení.

V rámci servisu nabízíme:
Podpora přímo u zákazníka prostřednictvím našich odborně vyškolených pracovníků
Zaučení a vyškolení obslužného personálu u zákazníka
Podpora prostřednictvím vhodné aplikační techniky v případě technických problémů
Neustálý další vývoj prostřednictvím vlastního výzkumu
Rozsáhlé rozbory ve vlastní servisní laboratoři
Prostřednictvím rozborů v naší laboratoři garantujeme výběr optimálního produktu pro příslušný chladicí systém. Dále pak provádíme kontrolu chladicích provozovaných chladicích okruhů.
K laboratorním zkouškám patří zejména
rozsáhlé rozbory cirkulační vody se stanovením koncentrace, hodnoty pH, vodivosti a obsahu solí
stanovení optimálního prostředku pro danou aplikaci na základě vzorku vody
vystavení laboratorní zprávy o stavu vody a s doporučením vhodného produktu